top of page
ongediertebestrijding in winkels

Ongediertebestrijding in winkels en andere retail

ONGEDIERTEBESTRIJDING EN -PREVENTIE

Uw winkel is niet alleen uitnodigend voor uw klanten, onvermijdelijk ook voor allerlei soorten ongedierte, zoals ratten, muizen en vliegen. Deuren die open en dicht gaan, het constante binnen- en buitenlopen, open magazijnen,… allemaal talloze manieren voor ongedierte om de weg naar uw winkel te vinden. En eenmaal binnen is ongedierte moeilijk weer buiten te krijgen...

Anker 1

Geen ongediertepreventie of slechte ongediertebestrijding heeft nadelige gevolgen

Ongedierte komt lang niet alleen voor in voedselverwerkende bedrijven of horeca, ook winkels zullen al snel de gevolgen merken van onvoldoende ongediertepreventie en -bestrijding: denk maar aan een slecht imago, omzetverlies, een verplichte sluiting van het pand en aanzienlijke economische schade. Het is dus zaak dat een doeltreffende ongediertepreventie in retail ernstig moet genomen worden, er staat veel op het spel!

Anker 2
ongediertebestrijding in winkels

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Hoe kunt u ongedierte zoals ratten, muizen of vliegen uit uw winkel jagen?

De beste manier is door te vermijden dat het zover komt door aan ongediertepreventie te doen, want bestrijden is lastiger. Ook na ongediertebestrijding is het een must om een degelijke ongediertepreventie te voeren.

Hier kan MOB Service u bij helpen als specialist in ongediertepreventie voor retail. We bekijken wat uw winkel kwetsbaar maakt voor een ongedierteplaag en komen tot een plan van aanpak op maat. Hiervoor kunt u verschillende maatregelen nemen met als doel om een ongedierteplaag te voorkomen in plaats van deze te moeten bestrijden.

CONTACTEER MOB SERVICE METEEN VOOR EEN DOELTREFFENDE ONGEDIERTEBESTRIJDING OF ONGEDIERTEPREVENTIE IN RETAIL.
Anker 3
bottom of page